Fusk og juks

Er du mistenkt eller anklaget for fusk på eksamen?

Hvert semester er det flere hundre studenter over hele landet som blir mistenkt eller anklaget for fusk på eksamen. Det kan være på grunn av feil kildehenvisning, samarbeid med andre eller ulovlig bruk av hjelpemidler. Fusk på eksamen fører vanligvis til annullering av eksamen, eller til bortvisning eller utestengelse fra studiet. Det gjelder din fremtid. Kjenner du rettighetene dine?

Rett til gratis advokathjelp

Blir du mistenkt eller anklaget for fusk på eksamen, får du gratis advokathjelp av oss. Du er uskyldig i fusk på eksamen inntil det motsatte er bevist og fattet vedtak om. Det er viktig for rettsikkerheten din at du kan få hjelp fra advokat til å vurdere saken og se til at du blir behandlet rettferdig. Det er universitetet eller høyskolen som må dekke advokatutgiftene.

Kontakt Studentadvokaten for hjelp til din sak

Blir du mistenkt for fusk på eksamen, og ønsker gratis advokathjelp, har du rett til å velge den advokaten du selv vil. Studentadvokaten er en tjeneste som leveres av Advokatfirmaet Nidaros DA. Vi bistår studenter over hele landet i små og store saker, for eksempel ved anklager om fusk på eksamen. Kontakt oss i Studentadvokaten for en uforpliktende samtale.

Hva regnes som fusk på eksamen?

Besvarelser skal være ditt selvstendige arbeid. Du kan bli mistenkt eller anklaget for fusk på eksamen, dersom du:

  • utelater kildehenvisninger,
  • bruker hjelpemidler eller medhjelpere som ikke er tillatt,
  • bidrar du til at andre fusker, selv om du ikke drar nytte av det selv.
  • Ulovlig samarbeid
  • Plagiering

Hva som regnes som fusk på eksamen, står i eksamensforskriften for det universitetet eller den høyskolen som du går på. Hvis du ikke har blitt opplyst om eksamensreglene, kan det være formildende, men det fritar deg ikke for alt personlig ansvar.

Når er jeg uskyldig i fusk på eksamen?

Kan det sannsynliggjøres at det har skjedd en glipp, men at du ikke har handlet med overlegg eller grovt uaktsomt, så kan du renvaskes for anklager om fusk på eksamen. Dette vil vi i Studentadvokaten kunne hjelpe deg med å vurdere.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Fyll ut skjema og vi vil kontakte deg så snart som mulig.

OBS! Ikke fyll inn sensitive opplysninger eller andres personlige informasjon i skjemaet. 

Personvernregeler

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles personvernregler og vilkår for bruk.

Våre tjenester

Det finnes utrolig mange studenter som aldri får hjelp rett og slett fordi de ikke har råd eller fordi de ikke tror de kan få hjelp.

Studentadvokaten er en tjeneste som er laget med tanke på å hjelpe studenter som kanskje trenger en advokat og en støttespiller. Her er våre spesialiserte tjenester for studenter:

Studentadvokaten

Studentadvokaten er en tjeneste som er laget for studenter, av advokater. Vårt ønske og mål er å hjelpe studenter over hele landet. Vi har spesialisert oss på blant annet saker der studenter blir mistenkt for fusk på eksamen, konflikter med huseier eller tvist med arbeidsgiver.

Alle studenter kan kontakte oss på telefon, e-post eller via chat. Det koster ingenting å kontakte oss. Vi vet godt at lommeboka er tynn.

Ta kontakt med oss i dag!

Tjenesten leveres av advokatfirmaet Nidaros DA.

Arbeidstvist

For deg som har en jobb ved siden av studiene eller kanskje sommerjobb.

Eiendom og utleie

For deg som opplever vanskelige huseiere, eller oppdager graverende feil på boligen du har kjøpt.

Fusk og juks

For deg som er mistenkt eller anklaget for fusk på eksamen. Du får gratis advokathjelp av oss.

Øvrige saksfelt

Vi har mange advokater som kan hjelpe deg, uansett hvilket problem du har.